29 kwietnia 2022r odbyła się w naszym Ośrodku akademia z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem flagi państwowej i odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym głos zabrała Pani Dyrektor.

W dalszej części spotkania nasi wychowankowie zaprezentowali program artystyczny. Były wiersze patriotyczne i pieśń pt. "Witaj majowa jutrzenko".

Inscenizacja, którą zaprezentowali aktorzy grupy teatralnej Mała Scena poświęcona została szczególnie bliskiej Ziemi krośnieńskiej postaci jaką był Ignacy Łukasiewicz. Człowiek ten miał wielkie zasługi w dziedzinie przemysłu i gospodarki, ale również zapamiętany został jako wierny patriota walczący o niepodległość naszej ojczyzny. Warto nadmienić, że rok 2022 został ustanowiony przez Sejm rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Gościnnie w pięknym walcu wystąpili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie, a Pan Łukasz Cząstkiewicz zaprezentował wiersz Jana Zycha pt. "Kiedy przyjeżdżam".