Program własny "Kolorowo i plastycznie" - zajęcia rozwijające twórczość i kreatywność uczniów OREW

 • okres realizacji: wrzesień 2022 - kwiecień 2023

 

Program własny "Jesteśmy aktywni" - zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • okres realizacji: wrzesień 2022 - czerwiec 2023

 

Program własny "Smacznie i zdrowo"

 • okres realizacji: wrzesień 2022 - czerwiec 2023

 

Innowacja pedagogiczna "Przyroda wokół nas" (hortiterapia)

 • okres realizacji: październik 2022 - maj 2023

 

Innowacja pedagogiczna "Jesteśmy razem"

 • okres realizacji: czerwiec 2022 - czerwiec 2023

 

Innowacja pedagogiczna "Ogród zmysłów"

 • okres realizacji: październik 2020 - wrzesień 2022

 

Innowacja pedagogiczna "Piątki z książką"

 • okres realizacji: grudzień 2019 - czerwiec 2021

 

Program własny "Poznajemy zawody"

 • okres realizacji: grudzień 2019 - kwiecień 2020

 

Innowacja pedagogiczna "Nasz ogród"

 • okres realizacji: kwiecień 2018 - listopad 2019

 

Program własny z zakresu arteterapii "Artystyczne filcowanie wełny"

 • okres realizacji: styczeń 2019 - czerwiec 2020

 

Program własny z zakresu muzykoterapii "Zabawy z muzyką"

 • okres realizacji: wrzesień 2016 - czerwiec 2017

 

Program własny "Moja przygoda w muzeum" dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2015 - czerwiec 2016

 

Program z zakresu edukacji prozdrowotnej "Zdrowo i bezpiecznie" dla uczniów oddziały edukacyjno - terapeutycznego nr 2 oraz wychowanków zespołu rewalidacyjno - wychowawczego nr 17

 • okres realizacji: luty 2016 - czerwiec 2016

 

Program zajęć kulinarnych…zobaczyć, dotknąć, poczuć, przeżyć… dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: luty 2016 - czerwiec 2016

 

Program Rozumnego Działania Dłoni wg podejścia Felicji Affolter dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego

 • okres realizacji: listopad 2014 - luty 2015

 

Program zajęć plastycznych dla uczestników Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego

 • okres realizacji: wrzesień 2014 - czerwiec 2015

 

Program zajęć muzyczno-rytmicznych "Tańczę i śpiewam tak, jak podpowiada muzyka"

 • okres realizacji: wrzesień 2013 - czerwiec 2014

 

Program zajęć ruchowych prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: styczeń 2013 - grudzień 2013

 

Program z zakresu arteterapii "Ruch, muzyka, gest" dla uczniów II oddziału edukacyjno-terapeutycznego

 • okres realizacji: styczeń 2013 - czerwiec 2013

 

Program przysposabiający do pracy dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie "Sam to zrobisz"

 • okres realizacji: październik 2012 - marzec 2013

 

Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla wychowanków VI zespołu rewalidacyjno-wychowawczego z wykorzystaniem stymulacji polisensorycznej wg pór roku "Patrzę, słucham, czuję i dotykam"

 • okres realizacji: wrzesień 2012 - czerwiec 2013

 

Program zajęć plastycznych dla uczestników Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2012 - czerwiec 2013

 

Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych "Bajka - nie tylko na dobranoc" dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: październik 2012 - czerwiec 2013

 

Program zajęć muzyczno-rytmicznych "Tańczę i śpiewam tak, jak podpowiada muzyka" dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: październik 2012 - czerwiec 2013

 

Program zajęć gospodarstwa domowego "Samodzielni w kuchni" dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • okres realizacji: wrzesień 2012 - czerwiec 2013

 

Program własny "Moja przygoda w muzeum" dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2012 - czerwiec 2013

 

Program zajęć prowadzonych "Metodą Dobrego Startu" dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • okres realizacji: wrzesień 2012 - czerwiec 2013

 

Program własny w zakresie komunikacji z zastosowaniem programu językowego Makaton "Mówię inaczej" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: styczeń 2012 - styczeń 2013

 

"Przyroda i my". Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2011 - czerwiec 2012

 

"Owocowe przysmaki". Program zajęć gospodarstwa domowego dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2011 - czerwiec 2012

 

"Czworonożny terapeuta". Własny program zajęć terapeutycznych z udziałem psa dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • kres realizacji: październik 2011 - czerwiec 2012
 • okres realizacji: wrzesień 2012 - czerwiec 2013

 

Program własny w zakresie edukacji prozdrowotnej "Żyjmy zdrowo"

 • okres realizacji: styczeń 2011 - czerwiec 2012

 

Program własny zajęć sekcji porządkowej "Czysto dookoła"

 • okres realizacji: styczeń 2011 - grudzień 2011

 

Program zajęć gospodarstwa domowego "Gotujmy razem"

 • okres realizacji: wrzesień 2010 - czerwiec 2011

 

Program własny w zakresie komunikacji "Wspomaganie rozwoju mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną"

 • okres realizacji: wrzesień 2010 - czerwiec 2013

 

Program w zakresie edukacji plastycznej "Zabawy z plastyką" dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2010 - czerwiec 2011

 

Program edukacji patriotycznej "Kochasz ty dom" dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2010 - czerwiec 2012

 

Program edukacji w zakresie komunikacji z zastosowaniem systemu Makaton "Chcę coś powiedzieć" dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2008 - czerwiec 2010

 

Program rozwoju poznawczego "Słyszę, widzę, czuję" dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: październik 2009 - czerwiec 2010

 

Program stymulacji zmysłowej "Dotyk, smak, węch, słuch i wzrok" dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: od styczeń 2008

 

Program stymulacji pielęgnacyjnej "Razem w codzienności, która nie musi być szara" dla uczniów XII zespołu rewalidacyjno-wychowawczego z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: luty 2008 - czerwiec 2008

 

Program z zakresu edukacji muzycznej "Zaśpiewajmy razem" dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: styczeń 2009 - grudzień 2009

 

Program rozwijający komunikację alternatywną i wspomagającą z wykorzystaniem symboli PCS "Chcę Ci powiedzieć" dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2008 - czerwiec 2010

 

Program zajęć porządkowych "Czysto wokół mnie" dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: luty 2009 - czerwiec 2010

 

Program własny terapii prowadzonej metodą Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: rok szkolny 2007/2008

 

Program edukacji patriotycznej "Kochasz ty dom" dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: wrzesień 2007 - czerwiec 2010

 

Program zajęć plastycznych "Moja przygoda z plastyką" przygotowanych dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: rok szkolny 2007/2008

 

Program grupy teatralnej "Mała Scena" dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

 • okres realizacji: rok szkolny 2007/2008
 • okres realizacji: rok szkolny 2008/2009

 

Program zajęć gospodarstwa domowego "Uczymy się przyrządzać posiłki" dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • okres realizacji: wrzesień 2007 - czerwiec 2008

 

Program edukacji regionalnej "Poznajemy nasz region" dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • okres realizacji: wrzesień 2004 - czerwiec 2006