W dniu 7 czerwca 2022 r. w naszym Ośrodku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodziny, na którą licznie przybyli goście - rodzice. Spotkanie zainaugurowała uczennica Maria. Powitała zebranych z pomocą tableta wyposażonego w aplikację do komunikacji alternatywnej (TIM). Następnie głos zabrała pani dyrektor Joanna Janocha.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Nasi uczniowie zaprezentowali przedstawienie o Ignacym Łukasiewiczu, taniec z wózkami, układ taneczny z chustami. Nie mogło zabraknąć wierszy o rodzinie. Pięknie wyrecytowali je chłopcy - Kacper, Gabryś, Szymon oraz uczennica Ola z pomocą tableta.

Po części artystycznej uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele spotkali się w swoich salach. Była to dla wszystkich okazja do spędzenia razem miłych chwil oraz możliwość złożenia przez dzieci podziękowań i wręczenia upominków swoim rodzicom.