W dniu 29.05.2024r w naszej placówce odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodziny. Na uroczystość przybyli najważniejsi goście, czyli rodzice. Był to wyjątkowy czas. Tym razem dzieci składały podziękowanie swoim rodzicom za miłość, opiekę i trud wychowania. Wyraziły to najpiękniej jak potrafiły: uśmiechem, słowem, piosenką i tańcem.

Program artystyczny rozpoczęto układem tanecznym do piosenki pt. "Bratnie dusze". Następnie rodzice wysłuchali wierszy o mamie i tacie oraz piosenek z wykorzystaniem języka gestów Makaton.

W dalszej części akademii pojawił się taniec z pomponami pt. "Supermama". Po nim uczniowie wykazali się talentem aktorskim w scence rodzinnej.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja zdjęć rodzinnych oraz wręczanie rodzicom symbolicznych kwiatów.