W dniu 22.06.2022r. w kościele pw. Ducha Świętego w Krośnie odbyła się Msza Święta na zakończenie roku szkolnego. Uczestniczyli w niej uczniowie OREW-u, ich rodzice oraz Dyrekcja i pracownicy Ośrodka. Nabożeństwu przewodniczył nasz katecheta ksiądz Paweł. Po Mszy Świętej Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności Ośrodka złożyła na ręce księdza kwiaty i podziękowanie za całoroczną pracę i głoszenie Słowa Bożego. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy w nagrodę za udział w katechezach.