Poniżej zamieszczamy listę dokumentów obowiązujących w krośnieńskim OREW.

 

 • Statut Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego › do pobrania
 • Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego
 • Regulamin oceny pracy nauczycieli w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Krośnie
 • Koncepcja Pracy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Regulamin Rady Programowej
 • Regulamin Sekcji Rodziców
 • Standardy pracy OREW
 • Regulamin Zespołu Terapeutycznego
 • Warunki przyjęcia do OREW
 • Procedury obowiązujące w OREW › do pobrania