Misja OREW

Misją Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia niepełnosprawnego intelektualnie oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości.

 

Wizja OREW

W naszej bezpiecznej, przyjaznej placówce, dobrze wykwalifikowana, twórcza kadra umożliwia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie wszechstronny rozwój, przygotowuje ich do możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jesteśmy otwarci na współpracę.