W dniu 30.06.2023 r. w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Wzięli w nim udział uczniowie, ich rodzice, dyrekcja i pracownicy OREW. Spotkanie rozpoczęto częścią artystyczną. W programie usłyszeliśmy wiersze o tematyce wakacyjnej oraz zobaczyliśmy taniec na wózkach z rekwizytami.

Wyjątkowym punktem programu był występ rodziców. W wersji humorystycznej przedstawili inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt. "Kwoka".

Wzruszającym akcentem uroczystości było pożegnanie uczniów, którzy zakończyli edukację w OREW.

Spotkanie zakończono podziękowaniami. Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele Sekcji Rodziców dziękując pracownikom za trud włożony w edukację ich dzieci. Pani Dyrektor pogratulowała uczniom wyników, podziękowała rodzicom za zaangażowanie w życie Ośrodka i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.

Po części artystycznej wszyscy udali się do swoich sal, gdzie odbyły się spotkania z nauczycielami. Uczniowie otrzymali końcoworoczne oceny i pamiątkowe dyplomy.