Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową i niepubliczną placówką służby zdrowia. Mieści się w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16. Organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

Ośrodek funkcjonuje 11 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00. Do OREW uczęszcza ponad 75 wychowanków z terenu miasta Krosna i okolic. Podopieczni dowożeni są do placówki transportem organizowanym przez gminę, w której mieszka dziecko. Posiadamy również 2 busy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Praca z dzieckiem oparta jest o indywidualne programy terapeutyczne opracowane przez specjalistów, na podstawie wnikliwej wielowymiarowej diagnozy. Zajęcia mają charakter terapii indywidualnej i grupowej. Nasza placówka prowadzi 2 oddziały edukacyjno-terapeutyczne i 15 zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Zapewnia dodatkowo opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji i wyżywienia (śniadanie, obiad).

W ośrodku funkcjonuje Świetlica terapeutyczna "Tęcza". Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 15 do 19. Istnieje możliwość całotygodniowego (od poniedziałku do piątku) pobytu dziecka w ośrodku podczas Treningu Mieszkalnictwa. Placówka zapewnia opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji, transportu i wyżywienia.